LogoHKA Nieuwkoop

HKA-Nieuwkoop staat voor MVO

HKA-Nieuwkoop werkt heel zichtbaar aan beleid en uitvoering rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo streven we ernaar om onze voertuigen en machines ten behoeve van loonwerk en grondverzet zo zuinig en schoon mogelijk te laten rijden. Daarom passen we de CO₂-Prestatieladder zoveel mogelijk toe om uitstoot te verminderen en investeren we fors in nieuw materieel met schonere motoren.

Bij de keuze van alle materieel houdt HKA-Nieuwkoop rekening met zowel technische eisen, als met de milieukenmerken van de voertuigen. Om het wagen- en machinepark zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de laatste milieueisen, worden ze periodiek gekeurd en tijdig vervangen. Dit draagt direct bij aan het verminderen van de uitstoot.

Het Kan Anders: “We zijn immers ook uw visitekaartje”