LogoHKA Nieuwkoop

Activiteiten

HKA-Nieuwkoop verzorgt vrijwel alles op het gebied van bemesting en gras- en maïsoogst. Tevens zijn we deskundig op het gebied van slotenreiniging, baggerwerk en grondbewerking.

Bemesting

Wilt u uw grond optimaal en duurzaam bemesten? HKA-Nieuwkoop beschikt over zeer ervaren werknemers en verschillende bemestingcombinaties om het uiterste uit het perceel te halen. Geheel in lijn met de wettelijke voorschriften en met oog voor de belangen van de agrariër.

Sleepslangbemesten

– 2 complete sleepslangsystemen incl GPS-techniek/luchtreiniging/ luchtdrukwissel op de brede banden.
– 1 bouwlandbemester
– 1 tarwebemester

Bijkomend voordeel is dat de pompwagens en bemesters zijn uitgerust met doorstroommeters. Zo ziet u precies hoeveel mest wordt gepompt en hoeveel water wordt toegevoegd. De slang wordt gereinigd met water en daarna met lucht. Dat komt de kwaliteit en snelheid ten goede. De trekkers zijn uitgevoerd met brede lage-drukbanden. Deze worden ter plekke op de juiste spanning gezet om structuurbederf te minimaliseren. Motorpompunit; optimale capaciteit met 2-manssysteem ipv 3-manssysteem

Mesttank met sleufkouterbemester

– 10.000 liter inhoud
– exact bemesten m.b.v. meetregelsysteem
– hoge capaciteit
– zuigarm
– brede lage-drukbanden

Stalmestverspreiders

– perfecte verdeling
– laag eigen gewicht

Gras- en maïsoogst

Hoe haalt u zo efficiënt mogelijk de hoogste opbrengst van het land? HKA-Nieuwkoop beschikt over gras- en maïsoogstmachines die snel en zorgvuldig, met hoge capaciteit de oogst binnen halen.

Maaien

Maaicombinatie 640 cm breed. Maaien, kneuzen en breedwerpig en luchtig neerleggen. Bijkomende voordelen zijn grote capaciteit en het gewas verdeelt zich beter waardoor er minder kans op ‘dotten’ is. Het gras droogt sneller wat een besparing oplevert van minimaal 1 keer minder schudden door kneuzing.

Wiersen

Wiersen op 8,50 meter breedte. De machine is volledig hydraulisch instelbaar, dus minder vervuiling in uw product

Opraapsnijwagens

De snijlengte van de opraapsnijwagens is 38 mm. Er zijn vier stuks beschikbaar met trekkers ervoor van 200 pk voor grote capaciteit. De wagens zijn tandem gestuurd met grote banden.

Kuilverdeler

kuilverdelen doen we met twee kuilverdelers die het product laagsgewijs verdelen en verdichten. Beide combinaties wegen 14 ton en hebben hoge capaciteit.

Balenpers

Onze variabele rondebalenpersen kunnen balen in elke gewenste diameter leveren. Daarnaast de vierkante baal in elke lengte. Voor elke gebruiker hebben we een passende baal. Alle ronde balen (doorsnede 80 tot 160 cm) worden vanaf de kern geperst en zijn hierdoor kogelhard. Kleine balen voor de gebruikers met een lage voersnelheid en grote balen voor de lage kostprijs. Uiteraard kunnen wij elke maat hiertussen ook persen.

Maïsteelt

De maïsteelt verzorgen wij voor u van a tot z, op elk gewenst tijdstip. Dankzij samenwerking met collega-loonwerkers kunnen we de maïswerkzaamheden uitvoeren op het tijdstip dat u het wenst.

Slotenreiniging/baggerwerkzaamheden

Waterschappen zien er op toe dat sloten die onder schouw staan, jaarlijks worden gereinigd om doorstroming van het water te waarborgen. HKA-Nieuwkoop beschikt over verschillende werktuigen die dit secuur en snel oplossen.

Hemos slotenfrees

Onze Hemos slotenfrees snijdt netjes de slootkant af. Tevens gaan getande messen over de slootbodem, zodat de gehele werkbreedte wordt geschoond. Hierna spuit een groot werprad in één werkgang het versnipperde vuil met de eventuele bagger in de slootkant.

Naast deze hemos kunnen wij uw sloot reinigen met een maaikorf of met de traditionele kantensnijder en slootbak.

Hemos baggerspuit

Baggerspuiten is een efficiënte wijze van baggeren. Onze baggerspuit zuigt de bagger uit de sloot en spuit het direct over het aanliggende perceel. De plantenresten fungeren als natuurlijke mest, waardoor u minder kunstmest hoeft te strooien.

De spuit heeft een zeer sterke en nauwkeurige zuigkracht. De bagger wordt gelijkmatige verdeeld. Zo neemt de kunstmestbehoefte af. Diepere sloten geven betere ontwatering van uw land.

Grondbewerking

Wilt u de grond van uw perceel of een ander terrein bewerken? HKA-Nieuwkoop beschikt over verschillende machines en technieken om uw grond op de juiste manier in de gewenste vorm te brengen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

 • met de wallenfrees slootvuil verwijderen en verspreiden over het perceel.
 • met de wallenfrees de slootkant verlagen.
 • met een messenfrees (van 3 meter breed) de zode geheel fresen tot fijn materiaal, zodat een vervolgbewerking mogelijk is.
 • met een krukas-spitmachine de grond tot 40 cm losmaken en wegleggen voor een vervolgbewerking.
 • met een cultivator grond lostrekken voor een vervolgbewerking.
 • met een woelpoot de grond tot een diepte van 1 meter lostrekken om storende lagen te breken en de doorlatendheid te vergroten
 • met een normale of een dozerkilverbak (voor veel grond) de grond egaliseren.
 • met een rotor-zaaicombinatie in één werkgang de grond zaaiklaar maken, graszaad zaaien en licht inwerken met de eg.

Levering zand tot herinrichting kavels

Naast de gangbare agrarische werkzaamheden kunt u bij ons terecht voor diverse andere werkzaamheden binnen de agrarische sector:

 • levering van zand, grind en (breek)puin
 • levering van alle soorten grond (ook voor landophoging)
 • aanleg en levering van alle maten betonplaten/ sleufsilowanden.
 • aanleg en levering van kavelpaden, erfverhardingen en bruggen
 • herinrichting kavels

 

Het Kan Anders: “U weet direct waar u aan toe bent