Geohobel 3

Geohobel

Grasklaver en kruidenrijk grasland

De Geohobel bestaat uit een frees die +/- 2 tot 3 cm diep werkt met een rol erachter. Vervolgens wordt in dezelfde werkgang gezaaid. Door de bovenlaag van de grond te frezen wordt de concurrentie met het gras geminimaliseerd en krijgen de kruiden optimaal de kans om op te komen. Door heel ondiep te frezen blijft het wortelstelsel van het bestaande gewas intact, maar wel flink teruggezet. Dit geeft het doorgezaaide zaad de ruimte en tijd om te kiemen en op te komen. In het werkgebied is de kracht van het gras is in de meeste gevallen erg groot, dat doorzaaien van kruiden of klavers met een reguliere doorzaaimachine een kleinere slagingskans geeft. De concurrentiekracht van het gras is dan zo groot dat de kruiden of klavers dit niet winnen en al snel verdrongen worden.